topLogoSpacer
 
 

 
 

 

  Fronter

 

 

 


Ved å legge deg inn som abonnent på hjemmesiden, mottar du en e-post når nytt stoff blir lagt ut.
Det er selvsagt gratis, og ved å trykke på "Abonnèr på nyheter" i høyre kolonne, så er du i gang.

 
 

Eide skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Skolehelsetjenesten
Publisert: 22.08.2014 skrevet av: Helsesøster

Skolehelsetjenesten er en videreføring av den oppfølgingen barnet fikk på helsestasjonen.

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og å forebygge sykdommer og skader hos eleven.

Helsesøster Janne Martinsen har kontortid på Eide skole hver tirsdag fra kl 10.00 til 12.00 på grupperom 221.

Elever kan ta kontakt uten timebestilling for spørsmål vedr. trivsel, fysiske og psykiske forhold.

Dersom eleven trenger ekstra oppfølging kan elever og foresatte ta kontakt. Det kan da være aktuelt med samtaler eller undersøkelser fra skolehelsetjenesten, foreldre-barn team, PPT eller andre samarbeidspartnere.

 

Skolemelk
Publisert: 19.08.2014 skrevet av: Johnny Fosen

Ved en feiltagelse står det i skrivet angående skolemelk at prisen gjelder for hele skoleåret. Det er dessverre feil.

Prisen som er oppgitt gjelder kun fram til jul.
Nye melkelapper sendes ut etter nyttår.
Vi beklager det som har skjedd.
 

Streiken trappes opp
Publisert: 13.08.2014 skrevet av: Johnny Fosen

To nye medlemmer i Skolenes Landsforbund på Eide skole tas ut i streik fra onsdag.
 
Det får konsekvenser for to nye trinn her på skolen. De involverte er informert.

Skolestart
Publisert: 13.08.2014 skrevet av: Johnny Fosen

Velkommen til Eide skole høsten 2014.

Fredag 15. august er det oppstart på SFO.

Mandag 18. august kl. 08.30  er det skolestart
for alle elever.
Skoledagen slutter kl.13.15. for 1. - 4.klasse og kl.14.00 for 5. - 7.klasse.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen, og et spesielt VELKOMMEN til dere som skal starte i 1. klasse.

Vi gleder oss til å treffe dere! 

 NB! Leksehjelp vil tre i kraft mandag i uke 35.

Bli abonnent du også
Publisert: 24.08.2009 skrevet av: Trond Lindefjeld

picture
 

Skolens hjemmeside oppdateres ofte med artikler og bilder fra skolehverdagen, i tillegg til at det legges ut lekseplaner og annen viktig informasjon.
Ved å bli abonnent på hjemmesiden, vil du motta en epost når informasjon du søker blir lagt ut. 
Ved å trykke på linken "Abonnèr på nyheter" i høyre marg, så kan du med et par tastetrykk starte denne tjenesten. Dette er selvsagt gratis, og abonnementet opphører automatisk hver sommer. Du kan i tillegg når som helst stoppe tjenesten på samme måte som du startet den.
Vi håper at flest mulig benytter seg av muligheten til å bli abonnent, da dette gir oss en pekepinn på hvor mange vi når med informasjonen som sendes ut.

 
 
.